Eğitim Programımız

Çocuklar doğuştan meraklıdır ve erken yaşlardaki tecrübeler, gelecekteki bütün öğrenmelerin temelini oluşturur. Minikatölye Eğitim Öğretim programı çocukların doğal meraklarından yola çıkarak etkin öğrenme yoluyla gerçek deneyimler yaşamalarını sağlar. Çocukları bir bütün olarak ele alarak zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini destekler. Programın amacı çocukların mutlu ve güvende olduklarıbir ortada uygun becerileri, tutumları, değerleri ve davranışları geliştirerek hayat boyu öğrenenler olmasını desteklemektir. Sınıflarımızda ulusal ve uluslararası müfredatlardan faydalanılarak oluşturulmuş özgün bir program uygulanmaktadır. Program Creative Curriculum (Yaratıcı Müfredat), High Scope ve IB ilk yıllar programı (PYP), GEMS (Fen ve Matematikte Yaratıcı Keşifler) ve Math Their Way gibi çocukların yaşayarak öğrenmesini temel alan eğitim yaklaşımlarından faydalanılmıştır. Programda her çocuk için bireyselleştirilmiş ve farklılaştırılmış çalışmalara yer verilir. Ögretmenler çocukları düzenli olarak gözlemleyerek ilgi ve ihtiyaçlarını belirler. Çocukların sosyal duygusal gelişimlerini desteklemek programın en önemli unsurlarından biridir. Her çocuğun özgüvenini geliştirerek, yetişkinlerden bağımsız davranmaları ve kendilerini rahatça ifade etmeleri hedeflenir. Öğretmen yaklaşımları ve yapılan etkinliklerle paylaşma, işbirliği yapma, sorumluluk alma, arkadaşlık kurabilme gibi sosyal becerileri desteklenir. Öğrenciler grup oyunlarına katılarak grup olarak karar verme ve sorun çözme becerilerini de geliştirirler.